A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ mười năm: Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

 

 

          Chiều 9/10/2023, Huyện ủy Bình Gia tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười năm khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần này tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

          Báo cáo của Huyện ủy Bình Gia nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ huyện Bình Gia đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2023. Qua đó, trong 18 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2023, có 13/18 nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và 2/18 nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ.

          Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tiến hành gieo trồng được gần 8 nghìn ha, đạt gàn 99% kế hoạch; trồng rừng mới đạt hơn 900ha, đạt 100% kế hoạch; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn là 8,44 tiêu chí/xã; thu ngân sách được gần 20 tỷ đồng, đạt 107% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được gàn 138 tỷ đồng, bằng 73,4% kế hoạch vốn giao; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ổn định; công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường… được thực hiện theo đúng quy định; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện Bình Gia tiếp tục được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tình hình trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo;…

          Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2023 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đến nay chưa đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra; công tác giải phóng mặt bằng tại một số công trình dự án, trọng điểm chậm tiến độ; tình trạng phá rừng, hủy hoại rừng vẫn xảy ra tại một số xã;…

          Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã trao đổi, phân tích, đánh giá kết quả đạt được; làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của từng chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong trong thời gian tới. 

          Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2023, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Gia cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023.

          Theo đó, sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tiếp tục chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và tập trung thực hiện Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2030; tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ khởi công mới các công trình xây dựng cơ bản năm 2023; thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;...

          Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ mười năm, các đại biểu đã nghe báo cáo công việc của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia giải quyết giữa hai kỳ họp; báo cáo công tác cán bộ; thực hiện công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-TW, ngày 3/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo.


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 105
Trong tháng : 460
Tất cả : 10.029