Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

maplS.png

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ 25-08-2023 3. BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
số:2070/QĐ-UBND 25-08-2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Quy chế làm việc, Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện Bình Gia
số:1969/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Chiến, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉn
số:1967/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Nguyên, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉ
số:1965/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Lập, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Số liệu thống kê

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

LIÊN KẾT WEBSITES

Missing view, block "thongketruycap"