A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 9 tháng đầu năm 2023

         Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia Tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

         Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia Tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự chỉ đạo Hội nghị có: đồng chí Nguyên Trung Kiên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Xuân Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Xuân Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Lèo Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Văn Chung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu trung tâm Ủy ban nhân dân huyện và tại 19 điểm cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp quý 4 năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp quý 4 năm 2023; Các dự thảo báo cáo về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023; Cũng tại Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-CT/TU, ngày 30/10/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012, Hội nghị lần thứ 6, BCHTW khóa XI, về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

        Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được triển khai thực hiện nghiệm túc, quyết liệt, đến thời điểm báo cáo, các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu của nhiệm vụ đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra như: Xây dựng 04 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao;  triển  khai  thực  hiện Đề án  phát  triển  du lịch trên địa bàn, lượng khách du lịch đến thăm quan tại huyện ước đạt 100.600 lượt khách, doanh thu ước đạt 30,1tỷ đồng; Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 95% dân số huyện; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao… Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện…

           Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo và làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong quý 4 năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện hiệu quả trong quý 4: Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Phong, nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Văn đảm bảo hoàn thành trong năm 2023, Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tăng cường tham gia dự họp sinh hoạt chi bộ tại cơ sở được giao phụ trách, để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, từ đó phối hợp thực hiện nhiệm vụ; Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quan tâm quản lý cán bộ đảng viên, thực hiện tốt quy định nêu gương; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị để thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị

         Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị tiếp thu các ý kiến của Thường trực Huyện ủy, ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia… Đồng thời, nhấn mạnh 13 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong quý 4  năm 2023./.  

Mỹ Loan- Trung tâm VH,TT&TT


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 66
Trong tháng : 3.102
Tất cả : 42.798