A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 5/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIA

Tổng sản lượng điện năng tiêu thụ tháng 5/2024 của khối Cơ quan hành chính, Chiếu sáng công cộng huyện Bình Gia là 73.279 kWh, giảm 3633 kWh, tương ứng giảm 4,72% so với tháng 4/2024 và tăng 632 kWh, tương ứng tăng 0.87% so với tháng 5/2024. Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Bình Gia là 62 khách hàng.

Trong đó có 17 khách hàng cơ quan có sản lượng tiêu thụ tháng tăng trên 100 kWh so với cùng kỳ. Qua theo dõi, có 30 cơ quan có sản lượng giảm và 32 cơ quan có sản lượng tăng so với cùng kỳ. Trong đó:

- Khối HCSN: Có 54 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 47.155 kWh, giảm so với cùng kỳ tháng 5/2023 là 100 kWh, tương ứng giảm 0.21%

Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu so với cùng kỳ như: Văn phòng ủy ban huyện giảm 1157 kWH tương ứng giảm 36,13%, UB xã Hoàng Văn Thụ giảm 511 kWh tương ứng giảm 44,43%, Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông giảm 184 kWh, tương ứng giảm 67,15 kWh so với cùng kỳ tháng 5/2023.

Bên cạnh đó một số đơn vị sử dụng tăng cao hơn trên 10% so với cùng kỳ như: Ban quản lý dự án huyện sử dụng 874 kWh tăng 60,66%; Phòng kinh tế và hạ tầng (văn phòng) sử dụng 363 kWh tăng 221,34%; Viện Kiểm sát sử dụng 1030 kWh tăng 64,01% so với cùng kỳ.

- Khối CSCC có 8 điểm đo, tổng điện năng tiêu thụ là 26.124 kWh, giảm so với tháng liền trước là 4636 kWh tương ứng giảm 15,07 %. Tăng so với cùng kỳ 732 kWh tương ứng tăng 2,88%

 Các điểm đo chiếu sáng công cộng, một số đã giảm, cụ thể có 4 điểm giảm từ 2% đến 27,98%, Tuy nhiên còn có 4 điểm đo tăng trên 10%, trong đó tăng nhiều nhất là điểm ở Pác Khuông xã Thiện Thuật tăng 57,38%, điểm đo khu vực Ngã Tư tăng 38,13%, điểm đo khối phố Tòng Chu 1 tăng 22,68%, điểm đo khu vực khối phố 5B tăng 30,89% so với cùng kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp sau:

 (i) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

(ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị;

(iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở làm việc.

 

 

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên

Stt

Tên cơ quan/đơn vị

Tháng báo cáo

 Sản lượng

So sánh

 Tháng
05/
2024
(kWh)

 Tháng
 04/
2024
 (kWh)

 Tháng
5/2023
(kWh)

Tháng liền trước

Cùng kỳ

 Sản lượng (kWh)

 Tỷ lệ
(%)

 Sản lượng (kWh)

 Tỷ lệ (%)

I

Cơ quan hành chính

      47.155

   46.152

   47.255

          1.003

     102,17

          (100)

     99,79

1

Ban chỉ huy quân sự

        2.849

     3.003

     2.704

           (154)

       94,87

            145

   105,36

2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

           874

        682

        544

             192

     128,15

            330

   160,66

3

Bảo hiểm xã hội

           634

        627

        599

                 7

     101,12

              35

   105,84

4

Chi cục THA dân sự

           359

        345

        251

               14

     104,06

            108

   143,03

5

Chi cục Thống Kê

             75

          69

        125

                 6

     108,70

            (50)

     60,00

6

Chi cuc Thuế khu vực IV

        2.520

     2.040

     2.490

             480

     123,53

              30

   101,20

7

CN Văn phòng đăng ký đất đai

           181

        242

        352

             (61)

       74,79

          (171)

     51,42

8

Công an

        6.835

     5.877

     7.170

             958

     116,30

          (335)

     95,33

9

Hạt kiểm lâm Bình Gia

           900

        873

        823

               27

     103,09

              77

   109,36

10

Huyện uỷ

        3.424

     3.070

     2.291

             354

     111,53

         1.133

   149,45

11

Huyện uỷ

           263

        276

        523

             (13)

       95,29

          (260)

     50,29

12

Kho Bạc

        1.073

        849

     1.359

             224

     126,38

          (286)

     78,96

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo

           730

        700

        603

               30

     104,29

            127

   121,06

14

Phòng Kinh Tế và Hạ tầng  (Văn phòng)

           363

        258

        164

             105

     140,70

            199

   221,34

15

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

           406

        349

        319

               57

     116,33

              87

   127,27

16

Phòng Nội Vụ

           269

        313

        344

             (44)

       85,94

            (75)

     78,20

17

Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

           215

        301

        397

             (86)

       71,43

          (182)

     54,16

18

Phòng Tài chính - Kế hoạch

           591

        595

        530

               (4)

       99,33

              61

   111,51

19

Phòng tài nguyên & môi trường

           345

        316

        287

               29

     109,18

              58

   120,21

21

Phòng Văn hóa và Thông tin

           101

          87

        191

               14

     116,09

            (90)

     52,88

23

Toà án

           486

        441

        411

               45

     110,20

              75

   118,25

24

Trung Tâm Chính Trị

           382

        497

 

           (115)

       76,86

            382

 

25

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

            288

        257

        260

               31

     112,06

              28

   110,77

26

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

           355

        364

        255

               (9)

       97,53

            100

   139,22

27

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

           616

        662

        638

             (46)

       93,05

            (22)

     96,55

28

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

             90

        115

        274

             (25)

       78,26

          (184)

     32,85

29

UBMT Tổ quốc

           605

        887

        694

           (282)

       68,21

            (89)

     87,18

30

UBND thị trấn Bình Gia

        1.123

     1.281

     1.278

           (158)

       87,67

          (155)

     87,87

31

UBND xã Bình La

           873

     1.104

        769

           (231)

       79,08

            104

   113,52

32

UBND xã Hoa Thám

           533

        500

        509

               33

     106,60

              24

   104,72

33

UBND xã Hoa Thám

           252

        273

        283

             (21)

       92,31

            (31)

     89,05

34

UBND xã Hoàng Văn Thụ

           639

        642

     1.150

               (3)

       99,53

          (511)

     55,57

35

UBND xã Hồng Phong

           722

        714

        740

                 8

     101,12

            (18)

     97,57

36

UBND xã Hồng Thái

           762

        593

     1.031

             169

     128,50

          (269)

     73,91

37

UBND xã Hưng Đạo

        1.162

     1.297

     1.164

           (135)

       89,59

              (2)

     99,83

38

UBND xã Minh Khai

        1.108

     1.164

        963

             (56)

       95,19

            145

   115,06

39

UBND Xã Mông Ân

           752

        828

        741

             (76)

       90,82

              11

   101,48

40

UBND xã Quý Hoà

           793

     1.043

        839

           (250)

       76,03

            (46)

     94,52

41

UBND Xã Tân Hoà

        1.097

     1.229

     1.009

           (132)

       89,26

              88

   108,72

42

UBND xã Tân Văn

           574

        618

        583

             (44)

       92,88

              (9)

     98,46

43

UBND xã Thiện Hòa

        1.009

     1.075

        857

             (66)

       93,86

            152

   117,74

44

UBND xã Thiện Long

        1.149

     1.320

        934

           (171)

       87,05

            215

   123,02

45

UBND xã Thiện Thuật

           586

        595

        582

               (9)

       98,49

                4

   100,69

46

UBND xã Vĩnh Yên

           992

     1.148

     1.048

           (156)

       86,41

            (56)

     94,66

47

UBND xã Yên Lỗ

        1.063

        890

        833

             173

     119,44

            230

   127,61

48

Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Bình

           814

        926

        997

           (112)

       87,90

          (183)

     81,64

49

Ủy ban nhân dân xã Quang Trung

        1.070

        987

     1.125

               83

     108,41

            (55)

     95,11

50

Văn Phòng HĐND và UBND

           452

        453

        506

               (1)

       99,78

            (54)

     89,33

51

Văn Phòng HĐND và UBND

             79

          84

        234

               (5)

       94,05

          (155)

     33,76

52

Văn Phòng HĐND và UBND

        2.045

     1.867

     3.202

             178

     109,53

       (1.157)

     63,87

53

Văn Phòng HĐND và UBND

           426

        489

        485

             (63)

       87,12

            (59)

     87,84

54

Viện Kiểm Sát

        1.030

        744

        628

             286

     138,44

            402

   164,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chiếu sáng công cộng

      26.124

   30.760

   25.392

        (4.636)

       84,93

            732

   102,88

1

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đèn đường)

        1.941

     2.055

     2.695

           (114)

       94,45

          (754)

     72,02

2

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đèn đường)

        3.164

     4.231

     2.579

        (1.067)

       74,78

            585

   122,68

3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đèn đường)

        2.862

     4.419

     2.072

        (1.557)

       64,77

            790

   138,13

4

Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng (đèn đường)

        4.575

     4.830

     4.740

           (255)

       94,72

          (165)

     96,52

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đèn đường)

        2.835

     3.858

     2.166

        (1.023)

       73,48

            669

   130,89

6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đèn đường)

        4.928

     5.556

     5.011

           (628)

       88,70

            (83)

     98,34

7

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đèn đường)

        3.773

     4.505

     4.829

           (732)

       83,75

       (1.056)

     78,13

8

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đèn đường)

        2.046

     1.306

     1.300

             740

     156,66

            746

   157,38

 

Tổng cộng

      73.279

   76.912

   72.647

        (3.633)

       95,28

            632

   100,87


Tập tin đính kèm

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 151
Trong tháng : 7.577
Tất cả : 57.698