A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÌNH GIA ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

             Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2021-2030 ngay từ đầu năm Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia đã tập trung mọi nguồn lực để giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi.

             Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2021-2030 ngay từ đầu năm Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia đã tập trung mọi nguồn lực để giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi.

             Đến ngày 31/3/2023 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia đã thực hiện giải ngân số tiền 51.078 triệu đồng cho 719 hộ gia đình vay vốn nâng Tổng dư nợ của đơn vị lên 360.890 triệu đồng, tăng 33.160 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng giúp người dân có vốn đầu tư chăn nuôi, trồng rừng nhằm phát triển kinh tế gia đình.

 

NHCSXH huyện Bình Gia giải ngân cho khách hàng tại Điểm giao dịch xã Hồng Phong

            Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt là các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; rà soát đối tượng vay vốn, tập trung tổ chức cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai minh bạch. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đang thực hiện trên địa bàn để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc.

 

Nguyên Nhung - VBSP


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 125
Trong tháng : 480
Tất cả : 10.049