Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế - Chính trị

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Gia khẩn trương triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Triển khai chỉ đạo của UBND huyện Bình Gia, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (GDNHCSXH) đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết 68/NQ-CP nhằm sớm đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện.

Kinh tế - Chính trị

Bình La quyết tâm giảm nghèo bền vững

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Đảng bộ xã Bình La đã lãnh đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động, bố trí, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn, gắn với triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội.

Kinh tế - Chính trị

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện họp sơ kết công tác quý II/2021

Vừa qua, Ban đại diện ngân hàng chính xã hội huyện (NHCSXH) đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện quý II năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lèo Văn Hiệp- Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Kinh tế - Chính trị

Hiệu quả bước đầu mô hình HTX sản xuất dịch vụ nông, lâm nghiệp ở xã Thiện Long.

Tuy mới thành lập gần 1 năm, thế nhưng hoạt động của Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông, lâm nghiệp xã Thiện Long huyện Bình Gia, đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt tiêu chí đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt, mô hình của tổ hợp tác nuôi Bò 3B và tổ hợp tác trồng rừng đã và đang khẳng định hiệu quả thiết thực trong việc định hướng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh tế của người dân.

Kinh tế - Chính trị

Huyện Bình Gia: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện đã diễn ra đảm bảo an toàn, đúng luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phục vụ bầu cử được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Thành viên các tổ chức bầu cử và các thành phần khác có liên quan đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Subscribe to Kinh tế - Chính trị