Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát triển Công viên địa chất - hướng đi mới của du lịch Bình Gia

Ngày 13/12/2021 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn xây dựng trên phạm vi hành chính của 5 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng. Là huyện có tiềm năng hấp dẫn về du lịch với vẻ đẹp mê hoặc lòng người, nằm trong quy hoạch thuộc phạm vi Công viên địa chất Lạng Sơn.

Subscribe to Du lịch