Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế - Chính trị

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kỳ họp thứ XVIII

       Chiều 17/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia tổ chức kỳ họp thứ 18. Đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự và chỉ đạo có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Kinh tế - Chính trị

Bình Gia tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021

       Ngày 15/11/2021, UBND huyện Bình Gia tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Hơn 120 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện tham dự lớp tập huấn.

Kinh tế - Chính trị

Hội nghị Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày 27/10/2021 UBND huyện Bình Gia tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Đ/c Lèo Văn Hiệp – UVBTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị có 120 học viên là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND và công chức làm việc tại bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn.

Kinh tế - Chính trị

Họp đánh giá sơ bộ chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021

Thực hiện Công văn số 1663/UBND-NV ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc chuẩn bị các nội dung xác định chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021, sáng ngày 26/10/2021, Phòng Nội vụ huyện đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tư pháp, Thanh Tra, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin họp xác định chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021.

Subscribe to Kinh tế - Chính trị