Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế - Chính trị

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Huyện ủy tại Bình Gia

      Ngày 21/12/2022, Huyện ủy Bình Gia tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân ban thường vụ Huyện ủy thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Kinh tế - Chính trị

Nuôi cá lồng – hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng lòng hồ thủy điện xã Hồng Phong

          Trong  những năm qua, dưới sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ của tỉnh, huyện. Một số hộ dân trên địa  bàn xã Hồng Phong đã tận dụng được lợi thế mặt nước để phát triển và nhân rộng mô hình nuôi cá lồng.

Subscribe to Kinh tế - Chính trị