Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế - Chính trị

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Gia: Giải ngân 7 tỷ đồng nguồn vốn vay phục hồi phát triển kinh tế xã hội năm 2022 – 2023

          Thực hiện chương trình cho vay ưu đãi trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 – 2023 của Chính phủ theo nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Gia đã tích cực triển khai và giải ngân được 07 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi thực hiện các chương trình tín dụng theo Nghị quyết.

Kinh tế - Chính trị

Bình Gia: Tập huấn cho các hòa giải viên ở cơ sở

      Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; ngày 27/5/2022 Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bình Gia mở hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải Luật Hôn nhân và gia đình, kỹ năng hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn về hôn nhân và gia đình; Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 250 người gồm: đại diện lãnh đạo UBND, công chức tư pháp-hộ tịch, tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên của các xã: Thiện Hòa, Mông Ân, Quang Trung, Tân Văn và Thị trấn.

 

Kinh tế - Chính trị

Bình Gia: Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

        Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện về Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2022

Subscribe to Kinh tế - Chính trị