Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Gia khẩn trương triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

       Triển khai chỉ đạo của UBND huyện Bình Gia, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (GDNHCSXH) đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết 68/NQ-CP nhằm sớm đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện.

       Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng  giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia đã chủ động phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu việc tổ chức thực hiện, nhằm triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19. Ngày 21/7, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã ban hành công văn số 161 hướng dẫn 16 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19. Theo đó, NHCSXH huyện triển khai đến 100% các doanh nghiệp thuộc các đối tượng gồm:

 

hop HDQT NHCSXH quý II.mp4.Still001 (1).jpg

 

        Các doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm vay vốn.

        Các doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức  tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

          Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú để phục vụ sản xuất, kinh doanh: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn./.

Diệu Hiền – Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông