Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 14 August 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
số:1954/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1954 QĐ-UBND.pdf 959.72 KB