Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 21 July 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
số:119/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
119 TB-UBND.pdf 674.85 KB