Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 21 May 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
số:151/TCKT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
151 TCKH.pdf 828.98 KB
151. TT 02_2023_TT_BKHĐT.pdf 9.05 MB