Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 15 May 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
số:159/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành