Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 20 July 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 127/TB-HĐTD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
14.7Thong bao ket qua thi vong 1.pdf 875.49 KB
Ket qua vong 1.xls 94.5 KB