Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 31 March 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 87/KH-BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH BCĐ năm 2021.pdf 966.71 KB