Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 23 March 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 145/TB-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB ket qua trung tuyen VC 2020.pdf 436.08 KB