Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 17 February 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 197/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm