Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 23 November 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 1661/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1661 UBND NV.pdf 2.11 MB
Bieu mau dang ky.xls 72 KB