Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 15 July 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 997/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1CV ve viec huy bo ke hoach tuyen dung.pdf 972.39 KB