Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 3 December 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số:1466/UBND-TCKH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
van ban chi dao quyet toan.doc 71 KB