Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 11 October 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 1201 /UBND-CCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
UBND PNN -2019.doc 55.5 KB