Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 23 August 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm