Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 18 March 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số:71 /KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH thu chi 2019.doc 165.5 KB