Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Bình Gia on 19 January 2018

Các đơn vị hành chính

*       Huyện ly:  Bình Gia

*       Các xã, thị trấn:

1.    Thị trấn: Bình Gia

2.     Xã  Hoàng Văn Thụ

3.     Xã Tân Văn

4.     Xã Bình La

5.     Xã Hồng Thái

6.     Xã Minh Khai

7.     Xã Hồng Phong

8.     Xã Hoa Thám

9.   Xã Quý Hòa

10.   Xã Quang Trung

11.   Xã Mông Ân

12.   Xã Thiện Thuật

13.   Xã Thiện Hòa

14.   Xã Yên Lỗ

15.   Xã Vĩnh Yên

16.   Xã Tân Hòa

17.   Xã Hòa Bình

18.   Xã Hưng Đạo

10.   Xã Thiện Long