Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 18 December 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 262 /TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TBKL hop thuong ky thang 12-2019.doc 61 KB