Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngân hàng CSXH huyện Bình Gia với công tác giảm nghèo năm 2021

Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện nỗ lực công tác để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao về tăng trưởng dư nợ, huy động vốn, thu lãi, nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; Công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện huyện, kiểm tra của các tổ chức CTXH nhận ủy thác, công tác tự kiểm tra kiểm soát nội bộ được quan tâm xây dựng ngay từ đầu năm. Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, các tổ chức CTXH nhận uỷ thác, UBND các xã tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng triển khai kịp thời các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn huyện.

 

Đc Dương Xuân Huyên UVBTVTU-PCTUBND tỉnh kiểm tra công tác giảm nghèo của huyện Bình Gia.jpg

 

z2473032449629_03e92fee753722b7a68f8fc2c3fb0efe.jpg

 

Nguồn vốn tín dụng chính sách có một ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Đến 31/3/2021: Tổng nguồn vốn là 265.612 triệu đồng, tăng 927 triệu đồng so với đầu năm, Huy động vốn đạt 30.147 triệu đồng, tăng 1.043 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 18,96% kế hoạch được giao tăng thêm trong năm.  Doanh số cho vay là 13.828 triệu đồng với 357 lượt hộ được vay vốn; Doanh số thu nợ là 12.919 triệu đồng, thu nợ trước hạn 6.832 triệu đồng . Nguồn vốn cho vay của NHCSXH giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư chăn nuôi và duy trì được trên 1.636 con gia súc (trâu, bò, dê, lợn…), trồng và chăm sóc trên 2.000 ha rừng cây lấy gỗ, cây công nghiệp, cây ăn quả (thông, keo, bạch đàn, hồi, quế, quýt, cây dược liệu,….), mua sắm vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu,…) để phục vụ sản suất và kinh doanh buôn bán, phát triển ngành nghề chuyển dịch cơ cấu ở nông thôn. Hỗ trợ tạo việc làm cho 158 lao động; xây dựng và cải tạo trên 858 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới và sửa chữa 175 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; … Đây là kênh tín dụng ưu đãi lớn nhất đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho người nghèo, góp phần to lớn đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện Bình Gia./.