Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bình Gia: 100% Chi, Đảng bộ cơ sở hoàn thành Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 16-7-2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Huyện ủy Bình Gia đã chủ động triển khai, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tính đến ngày 08-5-2019, đã có: 52/52 chi, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức đại hội thành công, đạt tỷ lệ 100%.

 

ĐH THỊ TRAN.jpg

Đại hội đại biểu Thị trấn

 

 

 

Dai hoi dai bieu xa Mong An cap 1.mp4.Still003_0.jpg

Đại hội đại biểu Mông Ân

 

Dai hoi dai bieu xa mong An cap 2.mp4.Still003_0.jpg

Đại hội đại biểu Mông Ân

 

 

ĐH dang bo Quan su huyen 2020 2025.mp4.Still007.jpg

Đại hội Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

 

ĐH dang bo Quan su huyen 2020 2025.mp4.Still008.jpg

Đại hội Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

 

ĐH dang bo Quan su huyen 2020 2025.mp4.Still021_1.jpg

Đại hội Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội được các chi, đảng bộ triển khai chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự đại hội, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đã được chuẩn bị công phu, các đảng bộ cơ sở đều tổ chức lấy ý kiến tham gia của đảng viên tại đại hội, do đó các báo cáo, đánh giá đúng mức những thành tích, ưu điểm, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những, khuyết điểm và nguyên nhân. Các báo cáo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể, sát hợp với cơ sở. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận để các đại biểu tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo. Bình quân mỗi đại hội có ít nhất từ 5 đến 10 ý kiến trở lên, do đó đã tạo được không khí thảo luận sôi nổi và đưa ra hướng giải quyết triệt để và thiết thực cho các vấn đề đặt ra của nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình. Những điểm mới theo Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20-3-2020 của Trung ương "một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng" đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Các Chi, Đảng ủy đương nhiệm đều giới thiệu nhân sự bầu vào BCH có số dư từ 15% - 20%. Kết quả, các Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở đều bầu được BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư theo quy định. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chú trọng, do vậy đại hội cấp cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng và trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Kết quả việc chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở sẽ góp phần tích cực cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian sắp tới./.

T/h: Nguyễn Thắng- Thu Hằng- Trung tâm VH,TT&TT