Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 09/11/2020

        Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

 

C:\Users\UBQH\Desktop\z2169820064367_835fc4047fdbe3dd4adc2a9113dbc66b (1).jpg

                      Công diễn phiên tòa giả định

 

      Để triển khai thực hiện tốt Công văn số 1028-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Ngày Pháp luật năm 2020 (9/11/2020); Kế hoạch số 216/KH – UBND, ngày 20/10/2020 của UBND huyện Bình Gia về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020;  Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành Công văn số 257 - CV/HNDH, ngày 03/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Bình Gia về việc triển khai Ngày Pháp luật 09/11/2020 trong tổ chứ Hội Nông dân trên địa bàn huyện. Ngày 09/11/2020, tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền bằng hình thức phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật huyện Bình Gia xây dựng và công diễn phiên tòa giả định vụ án hủy hoại rừng, nhằm tuyên truyền những quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ rừng, từ đó nâng cao hiểu biết cũng như trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Bình Gia; Thành phần tham dự là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, hội viên hộ nông dân tiêu biểu đến từ 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện  có 76 đại biểu tham gia.

C:\Users\UBQH\Desktop\z2169819929900_b0ce5820d1d22f0838d13e56c2c7859c.jpg

 

        Nhằm đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức và kiến thức tích lũy để làm tuyên truyền viên trong công tác; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên hộ nông dân trong việc tìm hiểu, học tập, áp dụng pháp luật. Khuyến khích phát động phong trào thi đua gương mẫu, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, Pháp luật gắn với không ngừng học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật./.

Hoàng Thị Anh

Hội Nông dân huyện Bình Gia