Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đưa pháp luật đến với bà con xã Hòa Bình, Thiện Hòa

      Trong 02 ngày 09,10/7/2022 Hội Luật gia huyện Bình Gia phối hợp với Hội luật gia tỉnh và UBND xã Hòa Bình, Thiện Hòa, Điện lực Bình Gia tổ chức triền khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 220 hộ gia đình tại thôn Tà Chu ( xã Hòa Bình), thôn Nà Tàn ( xã Thiện Hòa)

z3557513867329_4a04e9ca803fb2e7157ecd7a792143ea_1.jpg

      Tại buổi tuyên truyền các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của tỉnh, huyện triển các văn bản luật về Luật điện lực năm 2004 và được sửa đổi bổ sung năm 2022; Luật đất đai năm 2013; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật giao thông đường bộ như các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, những hành vi bị nghiêm cấm; đặc biệt trong sở hữu đất đai, người sử dụng đất, nguyên tắc sử dụng đất, phân loại đất, căn cứ để xác định loại đất; Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;  Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhất là việc Đăng ký đất đai là bắt buộc với mọi đối tượng sử dụng đất.

z3557513809789_e6a643f2a281cee19d7b3099fb531adc_0.jpg

     Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe về các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh điện lực; đất đai; phòng chống tác hại của rượu bia; lĩnh vực giao thông đường bộ như: Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp;

z3557513867328_3d8715d4417a3ef64bf8e40fa514adc5_1.jpg

Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19 /11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 238/9/2020 của Chính phủ Quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 z3557513903885_efd80d50d25621b68abaf9961646867e_2.jpg

    Qua tuyên truyền các đại biểu đã nắm phạm vi áp dụng, phạm vi điểu chỉnh, quyền lợi và nghĩa vụ của gia đình, công dân, hành vi vi phạm và mức xử phạt đối các lĩnh vực về Điện lực, đất đai, công tác phòng chống phòng, chống tác hại của rượu, bia; về lĩnh vực giao thông đường bộ./.

                                                                                  

                                                                        Hoàng Văn Quyền