Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 21/01/2020, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ huyện Bình Gia chọn làm Đại hội điểm. Dự Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn. Về phía huyện có đồng chí Lương Trương Đạt -Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phó các Ban Xây dựng Đảng, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, nhiệm kỳ 2015-2020, trong các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt và đạt mục tiêu đề ra. Những kết quả đạt được đã và đang tạo tiền đề quan trọng cho sự ổn định và phát triển bền vững lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thông trong nhiệm kỳ tới. Công tác xây dựng đảng được đổi mới và có chuyển biến tích cực, kết quả trong nhiều năm liên tục Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( năm 2015 hoàn thành tốt nhiệm vụ); Hằng năm 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ; 100% CC, VC,LĐ  hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đạt LĐTT. Đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, đơn vị Văn hóa, đơn vị An toàn; Công đoàn Cơ sở  liên tục 05 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tiếp đó, đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới 2020-2025. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.