Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công an huyện Bình Gia: từ 29/02/2020 tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND huyện

Thực hiện Quyết định 2698/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, từ ngày 29/02/2020 Công an huyện Bình Gia chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả cấp chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Bình Gia.

 

88360951_1215792381959722_8038136151795564544_o_0.jpg

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và của ngành Công an , thời gian qua Công an Bình Gia đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng Công an, nhằm hướng tới thực hiện 3 giảm (giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm số lần đi lại), chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực, thái độ, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ thông qua các hình thức như: bố trí cán bộ trực, tiếp công dân 24/24; duy trì số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý để tiếp nhận mọi phản ánh của công dân, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nghiêm túc lắng nghe ý kiến nhân dân, vì nhân dân phục vụ”

 

Thực hiện Thế Phương