Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các quy định về cho vay nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ

        Các quy định mới về chính sách cho vay nhà ở xã hội đối với các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được quy định như sau:

          Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của  Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ;, tuy nhiên, hiện nay lãi suất là 4,8%/ năm. Mức cho vay tối đa là 80% giá trị mua, thuê mua nhà ở xã hội, 70% giá trị dự toán xây dựng, sửa chữa nhà ở, tối đa 500 triệu đồng/ 1 công trình.

 

NHCSXH 01.jpg

 

          - Thời hạn cho vay tối đa là 25 năm, kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

          - Đối tượng vay vốn bao gồm:

          + Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp luật

          + Người có thu nhập thấp, hộ nghèo tại khu vực đô thị

        + Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

       +Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp.

           + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định

          - Điều kiện vay vốn:

          Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng chính sách xã hội; Gửi tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay

          Có đủ vốn tự có tối thiểu là:

          20% giá trị hợp đồng mua nhà ở xã hội; 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà để ở.

 

phu nu huy dong tien gui tk.mp4.Still004.jpg

 

          Các đối tượng phải thuộc diện không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên( Trừ người có công với cách mạng). Đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

          Ngân hàng cho vay tại Lạng Sơn gồm: Hội sở chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Mọi chi tiết cụ thể liên hệ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia, Sđt:  0205 3834 038./.

T/h: Diệu Hiền – Trung tâm VH,TT&TT