Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật 09/11trên địa bàn Bình Gia

        Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia ban hành Kế hoạch số 243 KH-UBND ngày 09/09/2022 về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sơ kế hoạch này các đơn vị cơ quan trên địa bàn huyện đã tổ chức ngày pháp luật với nhiều nội dung phong phú khác nhau như treo băng zôn, hội nghị, tọa đàm, các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi đã phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật những hoạt động cụ thể như: Trường trung học phổ thông Pác khuông ( Ngày 09/11/2022) phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức tuyền truyền một số nội dung cơ bản về Luật trẻ em năm 2016; về Bạo Lực học đường; Luật hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật giao thông đường bộ; Bộ luật hình sự, Bộ Luật dân sự và các Nghị định về xử phạt, khung xử phạt liên quan đến các lĩnh vực về dân sự, hình sự.

z3867243549583_000fa6c44351217d7284468727e5e39b.jpg

           Tại xã Thiện Thuật ( Ngày 09/11/2022) UBND xã đã phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên, Tại buổi tập huấn các báo cáo viên pháp luật của huyện đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở như phạm vi hòa giải, nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; Hỗ trợ kinh phí cho công tác HG ở cơ sở; Về quy trình hòa giải, quyền, nghĩa vụ của các bên và trách nhiệm của hòa giải viên: Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; Các tình huống liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở và các văn bản liên quan như Bộ luật dân sự, Luật đất đai năm 2013, Luật hôn nhân và gia đình; đồng thời tổng kết 10 năm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trao tặng giấy khen của UBND xã cho 5 cá nhân tuyên truyền thực hiện tốt công tác Phổ biến giáo pháp luật.

z3867243571619_84a88a3cd061589f3d30b4ec5f7d288d.jpg

          UBND thị trấn ( Ngày 08/11/2022) đã phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức triển khai các nội dung liên đến bộ Luật dân sự năm 2015 như quy định về phạm vi điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; áp dụng Bộ Luật dân sự, cơ chế pháp lý giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp không có quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự; quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự ./.
                                                                       

                                                                                                                                                                                    Hoàng Văn Quyền