Ngày 19/5/2023 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện năm 2023.

 

 

          Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung Giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội của Chủ tịch UBND cấp xã.

          Thông qua buổi tập huấn đã giúp các đại biểu  tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã, trong việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến với người dân theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH. Qua đó, thực hiện tốt hơn các nghiệp vụ chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở./.

 

Nguyên Nhung – VBSP

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).