Chiều ngày 24/06/2022 UBND huyện Bình Gia tổ chức Hội nghị  triển khai Quyết đinh số 1155/QĐ-BHXH và Ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH,BHYT. Đ/c Lèo Văn Hiệp- UVBTV- Phó chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chủ trì hội nghị.

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh hội nghị triển khai QDD1155 ký quy chế phối hợp thực hiện BHYT, BHTN\z3518500119511_7cf6cdeda576fa8e6cf56fdf56b1a589.jpg

Đ/c Lèo Văn Hiệp- UVBTV- Phó chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 

          Tại hội nghị 50 đại biểu là lãnh đạo UBND 19 xã, thị trấn; lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện, Lãnh đạo Bưu điện, TTYT huyện và đại diện các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã được thông qua: Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT từ năm 2019 đến tháng 05/2022 theo đó: Tính đến ngày 31/05/2022 toàn huyện có 04 hệ thống Đại lý thu đang hoạt động với 23 đại lý  BHXH, BHYT,  93 điểm thu tại các UBND xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bưu điện,Viettel… với tổng số 130 nhân viên đại lý thu. Các đại lý thu đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng Nhà nước đi vào cuộc sống. Hiện nay huyện Bình Gia có trên 4.000 người Tham gia BHXH (trong đó BHXH bắt buộc là trên 2.800 người, BHXH tự nguyện là trên 1.100 người); trên 52 nghìn người tham gia BHYT do BHXH huyện quản lý (trong đó có trên 3.600 người tham gia BHYT hộ gia đình do hệ thống đại lý thu quản lý).