Ngày 12/04/2022 Đoàn công tác do đồng chí Lương Trương Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Tân Văn để khảo sát tình hình hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, lực lượng tham gia công việc ở thôn, phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Một số vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn”

 

z3336550086557_cefca4c853374e19515ec4592c73f644_6.jpg

 

       Trong chương trình, đoàn công tác đã thăm và làm việc tại thôn Nà Dài, Nà Pái xã Tân Văn nhằm khảo sát, nắm tình hình công tác của các chi bộ, tình hình hoạt động của từng tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, các lực lượng tham gia công việc của thôn. Trên cơ sở đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay đối với những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trong phạm vi, thẩm quyền của từng cấp; kiến nghị, đề xuất với Trung ương có cơ chế, chính sách đầy đủ, thống nhất đảm bảo cho các tổ chức ở thôn hoạt động chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, làm các luận cứ để cung cấp cho đề tài khoa học cấp tỉnh.

 

z3336550091229_e7bfd548c95a63f54ce14596041b2bbf_0.jpg

 

Tại buổi làm việc, các bí thư chi bộ, trưởng thôn đã báo cáo đặc điểm của thôn, kết quả hoạt động của chi bộ và tình hình công tác của tổ chức chính trị – xã hội thôn, đồng thời trao đổi, chia sẻ các vấn đề như: tình hình sinh hoạt chi bộ, cách thức tuyên truyền chủ trương, đường lối đến đảng viên, và quần chúng nhân dân; vận động người dân phát triển kinh tế; việc triển khai các phong trào, hoạt động của các chi hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh tại thôn; hoạt động của tổ hòa giải, tổ COVID cộng đồng, tổ tự quản; thực trạng một đồng chí kiêm nhiệm nhiều chức danh, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách tại các thôn…

 

z3336550091289_51bc79b03796ae37a9a371ac1d3c6c9c_2.jpg

 

 

       Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận các ý kiến, đồng thời biểu dương tinh thần làm việc của các lực lượng tham gia các công việc thôn.Đồng chí chỉ rõ: Qua làm việc thực tế với các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội tại các thôn, đoàn sẽ tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí, đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng chí yêu cầu các phòng ban chuyên môn của  huyện, xã giải quyết kịp thời cho người dân. Đối với các kiến nghị khác, đoàn sẽ tiếp thu và kiến nghị Tỉnh,Trung ương xem xét, giải quyết. Đồng chí đề nghị các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội tại thôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục là cánh tay nối dài của các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân trên địa bàn.Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Huyện ủy đã tặng 2 xuất quà cho đại diện lực lượngtham gia các công việc của 2 thôn Nà Dài và Nà Pái xã Tân Văn.

Mỹ Loan – Trung tâm VH,TT&TT