Ngày 21 tháng 12 năm 2021, huyện Bình Gia đã long trọng tổ chức kỳ Hội đồng Nhân dân huyện lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng chí Lương Trương Đạt, TUV - Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

          Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét và thông qua 6 nghị quyết gồm: Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết của HĐND huyện về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chingân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện;Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công …Trong đó, HĐND huyện đã đề ra 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022: Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng 5% trở lên; Lượng khách du lịch đạt 16.000 lượt người; Xây dựng xã Thiện Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 08 xã; Tỷ lệ đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa đạt:88%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới: 98%.

 

225BE219-B68E-4044-88D8-7EF4410235CF_0.jpeg

 

          Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hoá đạt 98,6%; Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 17/19 xã, thị trấn;Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên: 5%...

 

A4F2CE7B-60A2-4A28-8C52-050D3DA7FE0E_0.jpeg


          Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Bình Gia đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện./.

T/h: Văn Luyện – Trung tâm VH,TT&TT