Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bình Gia, trong quý 1 năm 2022, tiếp nhận và giải quyết 130 hồ sơ về các thủ tục hành chính

      Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là nhiệm vụ quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong năm 2022

 

UBND Thien long.mp4.Still002_3.jpg

 

huyện Bình Gia tiếp tục đẩy mạnh CCTTHC, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, hiện đại hóa nền hành chính … nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, cải thiện chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công trên địa bàn huyện.

 

CCTTHC.mp4.Still002.jpg

 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, trong quý 1 năm 2022, đã tiếp nhận, đã giải quyết 130 hồ sơ và trả kết quả đúng hạn, không có hồ sơ bị chậm hạn. không có ý kiến kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Mỹ Loan- Trung tâm VH,TT&TT