Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bình Gia tham dự Lễ phát động thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Sáng 28/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Lễ phát động cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến 11 điểm cầu thuộc Đảng ủy, Thành ủy cùng 34 điểm cầu ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tại huyện Bình Gia, dự Lễ phát động tại điểm cầu huyện có: Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

 

Đảm Nông Văn.Still071.jpg

 

      Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được triển khai trong toàn Đảng bộ. Thông qua cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm, công lao của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 

Đồng thời, qua cuộc thi giúp các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trongcán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

Phat dong hoi thi truc tuyen_4.jpg

 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 tại Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.Thời gian thi được tiến hành trong 5 tuần, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 28/3, kết thúc vào ngày 2/5./.

 

 

Thu Hằng- Trung tâm VH,TT&TT