Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch huyện Bình Gia năm 2021

Với mục đích khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch, UBND huyện Bình Gia đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Phát triển du lịch huyện Bình Gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" năm 2021.  

Theo đó, nội dung trọng tâm của kế hoạch là tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển du lịch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch cũng như đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản lý về du lịch.

Trong năm 2021, tập trung thực hiện các nội dung: thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch cấp huyện; tổ chức hội nghị tuyên truyền về phát triển du lịch; tổ chức hội thảo đánh giá tiềm năng, sản phẩm du lịch; tiếp tục hoàn thiện tuyến đường dẫn vào khu vực đồi cỏ Lân Luông, xã Thiện Hòa; hoàn thiện Làng du lịch cộng đồng xã Mông Ân; xây dựng Làng du lịch cộng đồng thôn Lân Luông gắn với điểm tham quan Núi Nàng Tiên, phấn đấu công nhận điểm du lịch năm 2021; đề xuất chủ trương xây dựng Nhà truyền thống của huyện; phát động phong trào trồng cây xanh, trồng hoa trên địa bàn toàn huyện...

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh thân thiện, mến khách, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm... tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch.

                                                         Thanh Mùi

                                                        Phòng Văn hóa và Thông tin