Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội họp quý III năm 2022

Ngày 13/10/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

          Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động quý III của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và cùng thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được. Theo đó, tổng nguồn vốn trong quý III đã huy động được là trên 39 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là trên 5 tỷ đồng, đạt 115,1% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay các chương trình ưu đãi của chính phủ là trên 316 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, tăng so với năm 2021 là trên 41 tỷ đồng. Dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội chủ yếu được đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tương ứng với số tiền trên 272 tỷ đồng, chiếm trên 85,9% tổng dư nợ. Tổng dư nợ cho vay qua các Tổ chức chính trị xã hội là trên 315,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng dư nợ cho vay của toàn huyện với trên 5.800 hộ còn dư nợ. 

z3798623325160_293a50aec384fde639e5b6f989ae4696_0.jpg

 

          Đồng thời tại cuộc họp, các thành viên ban đại diện đã trình bày những thuận lợi và khó khăn về nợ quá hạn, huy động tiền gửi tiết kiệm còn thấp, lãi tồn đọng ở một số xã còn cao, một số tổ Tiết kiệm và vay vốn chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ...

          Trong những tháng cuối năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động như: Tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tổng giám đốc NHCSXH; Tăng cường tuyên truyền cho người dân về các chính sách cho vay ưu đãi; Các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt các công việc ủy thác đã ký với NHCSXH; Tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; Tiếp tục củng cố nâng cao vai trò hoạt động của các điểm giao dịch xã, thị trấn để phục vụ tốt hơn đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và nhân dân để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ tiếp cận đối với các chính sách ưu đãi của Chính phủ.../.

Diệu Hiền -Trung tâm VH,TT&TT