Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
SÔ 16/GM-UBND 19-01-2022 GIẤY MỜI Dự Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022
số 265/GM-UBND 25-12-2021 GIẤY MỜI Họp UBND huyện thường kỳ tháng 12 năm 2021
số 264/GM-UBND 25-12-2021 GIẤY MỜI Dự họp trực tuyến toàn 2 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện Bình Gia
số 258/GM-UBND 09-12-2021 GIẤY MỜI Dự họp trực tuyến toàn 2cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trên địa bàn huyện Bình Gia
Số 817/TB-CAH 15-11-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 226/GM-UBND 09-11-2021 GIẤY MỜI Dự họp trực tuyến toàn 3 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 09/TB-HKL 21-10-2021 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 202/TB-UBND 27-09-2021 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Số: 172/TB-HĐTD 26-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 159/TB-UBND 24-08-2021 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
Số: 141/TB-HĐTD 05-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 136/TB-HĐTD 26-07-2021 THÔNG BÁO Số báo danh, phòng thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 127/TB-HĐTD 14-07-2021 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 1044/UBND-TP 07-07-2021 V/v thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
Số: 289/TB-HĐTD 30-06-2021 THÔNG BÁO Số báo danh, ca thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 967/UBND-NV 23-06-2021 V/v điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/6/2021 tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 117/TB-HĐND 23-06-2021 Thông báo về việc nộp phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 1329/QĐ-UBND 22-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 110/TB-UBND 14-06-2021 THÔNG BÁO Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 149/TB-TCKH 14-06-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)
Số: 109/TB-UBND 11-06-2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bình Gia
Số: 04/TB-KL 07-06-2021 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Hạt Kiểm lâm)
Số: 437 /TB-CAH 04-06-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 105/TB-UBND 04-06-2021 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 01, tháng 6 năm 2021)
Đến hết ngày 25/5/2021 25-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
Danh sách 10/5/2021 10-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 90/TB-UBND 05-05-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2021
(Tính đến ngày 27/4/2021) 27-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 86/TB-UBND 26-04-2021 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 02, tháng 4 năm 2021)
Số: 80/TB-UBND 23-04-2021 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2021