Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 181/TB-UBND 30-09-2020 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
Số: 172/TB-UBND 17-09-2020 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
Số: 159/TB-UBND 25-08-2020 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 2, tháng 8 năm 2020)
Số: 161/TB-UBND 25-08-2020 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2020
Số: 160/TB-UBND 25-08-2020 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2020)
Số: 158/TB-UBND 20-08-2020 THÔNG BÁO Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 - 2030
Số: 149 /TB-UBND 13-08-2020 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
Số: 148 /TB-UBND 12-08-2020 THÔNG BÁOVề việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 31-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 ((Danh sách cập nhật ngày 31/7/2020)
Số: 370/TB-UBND 16-07-2020 THÔNG BÁO Về việc kéo dài thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
(Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020) 15-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020)
Số: 997/UBND-NV 14-07-2020 V/v thu hồi kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
(Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020) 07-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020)
Số: 24/TB-BQL 26-06-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia năm 2020
Số: 228/TB-NV 15-06-2020 THÔNG BÁO Về việc cử công chức tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Số: 185 /VP 05-06-2020 V/v cảnh báo sản phẩm thực phẩm
Số: 105/TB-UBND 01-06-2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
Số: 89 /TB-UBND 05-05-2020 THÔNG BÁO Kéo dài mốc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 516/UBND-NV 14-04-2020 V/v nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020
Số: 77/TB-UBND 09-04-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 65 /TB-UBND 24-03-2020 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 2, tháng 3 năm 2020)
Số: 55/TB-UBND 16-03-2020 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét, đề xuất giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 64/VP 25-02-2020 V/v thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Số: /TB- CĐ 02-02-2020 THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
Số:1588/PĐ-UBND 31-12-2019 PHÁT ĐỘNG Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020
Số:271/TB-UBND 31-12-2019 THÔNG BÁO Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice tại UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1585/UBND-VP 31-12-2019 V/v tổ chức trực Tết và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Số:268/TB-UBND 24-12-2019 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 2, tháng 12 năm 2019)
Số: 262 /TB-UBND 17-12-2019 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12 năm 2019
Số: 257/TB-UBND 06-12-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2019)