Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 47/TB-HKL 06-12-2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (01 lô tài sản là hàng lâm sản và máy cưa xăng các loại)
Số: 252/GM-UBND 31-10-2022 GIẤY MỜI Dự Lễ công bố Quyết định của UBND huyện về công tác cán bộ
Số: 240/GM-UBND 13-10-2022 GIẤY MỜI Dự khai mạc tập huấn triển khai hướng dẫn cài đặt app Công dân số Xứ Lạng và tài khoản thanh toán điện tử
Số: 231/GM-UBND 06-10-2022 GIẤY MỜI Dự Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơnnăm 2022 trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 176/TB-HĐTD 05-09-2022 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Số: 199/GM-UBND 28-08-2022 GIẤY MỜI Dự đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
Số: 171/GM-UBND 03-08-2022 GIẤY MỜI Họp đánh giá, chấm điểm kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số: 162/GM-UBND 22-07-2022 GIẤY MỜI Nghiệm thu các ca khúc vềBình Gia được hòa âm, phối khí mới
Số: 107/TB-HĐKTSH 21-06-2022 THÔNG BÁO Trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã năm 2022
Số: 101/GM-UBND 18-05-2022 GIẤY MỜI Dự Hội nghị "Tuyền truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến di sản văn hóa, thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa huy động mọi nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" tại huyện Bình Gia
Số: 90/GM-UBND 05-05-2022 GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở
Số: 71/GM-UBND 13-04-2022 GIẤY MỜI Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2022
số 54/GM-UBND 18-03-2022 GIẤY MỜI Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Kỳ 2, tháng 3 năm 2022)
số 55/GM-UBND 18-03-2022 GIẤY MỜI Họp UBND huyện để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp tại kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 25/TB-HKL 09-03-2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Hạt kiểm lâm Bình Gia)
SÔ 16/GM-UBND 19-01-2022 GIẤY MỜI Dự Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022
số 265/GM-UBND 25-12-2021 GIẤY MỜI Họp UBND huyện thường kỳ tháng 12 năm 2021
số 264/GM-UBND 25-12-2021 GIẤY MỜI Dự họp trực tuyến toàn 2 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện Bình Gia
số 258/GM-UBND 09-12-2021 GIẤY MỜI Dự họp trực tuyến toàn 2cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trên địa bàn huyện Bình Gia
Số 817/TB-CAH 15-11-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 226/GM-UBND 09-11-2021 GIẤY MỜI Dự họp trực tuyến toàn 3 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 09/TB-HKL 21-10-2021 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 202/TB-UBND 27-09-2021 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Số: 172/TB-HĐTD 26-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 159/TB-UBND 24-08-2021 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
Số: 141/TB-HĐTD 05-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 136/TB-HĐTD 26-07-2021 THÔNG BÁO Số báo danh, phòng thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 127/TB-HĐTD 14-07-2021 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 1044/UBND-TP 07-07-2021 V/v thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
Số: 289/TB-HĐTD 30-06-2021 THÔNG BÁO Số báo danh, ca thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021