Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 44/TB-UBND 01-03-2021 THÔNG BÁOKết luận củaChủ tịch UBND huyệntại phiênhọpUBND huyện thường kỳtháng 02năm 2021
Số: 35/TB-HĐTT 22-02-2021 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 04/TB-UBBC 19-02-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 203/TB-UBND 18-02-2021 THÔNG BÁOĐịnh hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệthực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơnđến năm 2030, thực hiện từ năm 2021
Số: 44/KH-UBND 09-02-2021 KẾ HOẠCH Năm an toàn giao thông 2021
Số: 124/UBND-VP 27-01-2021 V/v thông báo kết quả xử lý những tồn tại, hạn chế của hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice.
Số: 14/TB-UBND 19-01-2021 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quố c khá nh trong năm 2021 đố i vớ i cá n bô, công ̣ chứ c, viên chứ c và ngườ i lao đông
Số: 08/TB-HĐTTVC 15-01-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức huyện Bình Gia vòng 1 năm 2020
Số: 09/TB-UBND 15-01-2021 THÔNG BÁO Về việc không công nhận kết quả thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020 (vòng 1) đối với 03 chỉ tiêu tuyển dụng vào các trường học thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện
Số: 05/TB-UBND 08-01-2021 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 01, tháng 01 năm 2021)
Số: 257/TB-HĐTT 18-12-2020 THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian thi tuyển viên chức vòng 1 và thông báo số báo danh, ca thi vòng 1
Số: 244/TB-HĐTT 15-12-2020 THÔNG BÁO Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2020
Số: 1661/UBND-NV 19-11-2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
Số: 344/TB-KL 16-11-2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Hạt Kiểm lâm Bình Gia)
Số: 181/TB-UBND 30-09-2020 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
Số: 172/TB-UBND 17-09-2020 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
Số: 159/TB-UBND 25-08-2020 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 2, tháng 8 năm 2020)
Số: 161/TB-UBND 25-08-2020 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2020
Số: 160/TB-UBND 25-08-2020 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2020)
Số: 158/TB-UBND 20-08-2020 THÔNG BÁO Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 - 2030
Số: 149 /TB-UBND 13-08-2020 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
Số: 148 /TB-UBND 12-08-2020 THÔNG BÁOVề việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 31-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 ((Danh sách cập nhật ngày 31/7/2020)
Số: 370/TB-UBND 16-07-2020 THÔNG BÁO Về việc kéo dài thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
(Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020) 15-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020)
Số: 997/UBND-NV 14-07-2020 V/v thu hồi kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
(Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020) 07-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020)
Số: 24/TB-BQL 26-06-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 45a /TB-HĐTTVC 01-03-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 46/TB-UBND 26-02-2021 THÔNG BÁOTuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030,thực hiện từ năm