Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 1793/QĐ-UBND 14-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
Số: 2380/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Mỗ Văn Thiệu, trú tại Thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạ
Số: 2382 /QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ bà Lâm Thị Thao, trú tại Thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạn
Số: 2381/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Hoàng Văn Đài, trú tại Thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh L
Số: 2034 /QĐ-UBND 11-08-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Tân Văn để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Bình Gia, Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm
Số: 2035 /QĐ-UBND 11-08-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Mông Ân để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Bình Gia, Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1781/QĐ-UBND 23-07-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Hoàng Đông Đô, trú tại Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng
Số: 1780/QĐ-UBND 23-07-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Nông Hồng Lợi, trú tại Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng
Số: 105/TTPTQĐ 30-06-2020 V/v Phối hợp thông báo thu hồi đất để xây dựng Công trình: Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn.
Số: 758 /UBND-TNMT 25-05-2020 V/v đính chính Quyết định thu hồi đất công trình: Sửa chữa, xử lý điểm đen TNGT tại km 56 +700 QL 1B, tỉnh Lạng Sơn (Lần 1: 05 hộ)
Số: 93 /TB-UBND 07-05-2020 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc) huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 799/QĐ-UBND 31-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất xây dựng Công trình Cơ sở làm việc Công an huyện Bình Gia thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn
Số: 892/QĐ-UBND 31-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất xây dựng Công trình Cơ sở làm việc Công an huyện Bình Gia thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn
Số: 364/UBND-TNMT 24-03-2020 V/v đính chính Quyết định thu hồi đất công trình: Cơ sở làm việc Công an huyện Bình Gia thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn
Số: 733/QĐ-UBND 18-03-2020 Quyết định về việc thu hồi đất hộ ông Lương Trương Đạt trú tại Khối phố 6A, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10 h
Số: 739/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ ông Trần Văn Đường trú tại Khối phố 6A, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10 hộ)
Số: 737/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất hộ ông Trần Văn So;trú tại Khối phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia,tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II -Lần 2: 10 hộ)
Số: 742/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10 hộ)
Số: 735/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ bà La Thị Và; trú tại Khối phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10 hộ)
Số: 740/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ ông Mỗ Văn Hợi trú tại Khối phố Cam Thủy, Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10 h
Số: 738/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ ông Mỗ Văn Khai trú tại Khối phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10
Số: 736/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ ông Vương Văn Sơn trú tại Khối phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10
Số: 741/QĐ-UBND 18-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ ông Mỗ Văn Ba trú tại Khối phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn II - Lần 2: 10 hộ
Số: 421/QĐ-UBND 26-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi có Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Hoàng Thị Vản đang sử dụng đất tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
Số: /TB-UBND 04-02-2020 THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Gia
Số: /QĐ-UBND 17-01-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ ông Hứa Văn Đoàn trú tại thôn Nà Mười, xã Minh Khai để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông điểm ngập úng Nặm Slin Km17+300, ĐT.226 (Bình Gia - Thất Khê)
Số: 49/QĐ-UBND 17-01-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ bà Hoàng Thị Mích trú tại thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông điểm ngập úng Nặm Slin Km17+300, ĐT.226 (Bình Gia - Thất Khê)
Số: /QĐ-UBND 17-01-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ bà Hoàng Thị Thắm trú tại thôn Nà Mười, xã Minh Khai để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông điểm ngập úng Nặm Slin Km17+300, ĐT.226 (Bình Gia - Thất Khê)
Số: 50/QĐ-UBND 17-01-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất hộ ông Hoàng Văn Hiền trú tại thôn Nhất Tiến, xã Hồng Phong để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông điểm ngập úng Nặm Slin Km17+300, ĐT.226 (Bình Gia - Thất Khê)
Số: 2738 /QĐ-UBND 30-12-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn