Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 169/TB-UBND 31-08-2022 THÔNG BÁO Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện Bình Gia trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022
Số: 126/TB-VP 15-05-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
số 281/TB-UBND 29-12-2021 THÔNG BÁO Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2022
Số: 181/TB-UBND 01-09-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2021)
Số: 189/TB-VP 16-08-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 8/2021)
Số: 138/TB-VP 02-07-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 7/2021)
Số: 47/TB-UBND 03-03-2021 HÔNG BÁOMột số nhiệmvụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạocủa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 01/3đến ngày 15/3/2021)
Số: 37/TB-UBND 25-02-2021 THÔNG BÁOMột số nhiệmvụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạocủa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 16/02đến ngày 28/02/2021)
Số: 162/CTr-UBND 04-02-2021 CHƯƠNG TRÌNHCông tác của UBNDhuyện tháng 02năm 2021
Số: 29/TB-UBND 03-02-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2021)
Số: /CTr-UBND 05-02-2020 CHƢƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2020
Số: /TB-UBND 21-01-2020 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/01 đến ngày 31/01/2020)
Số: 1502 /CTr-UBND 11-12-2019 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2019
Số: 405 /TB-VP 04-12-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019
Số: 382 /TB-VP 19-11-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 11/2019
Số: 337 /TB-VP 18-10-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 10/2019
Số: 228 /TB-UBND 18-10-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2019)
Số: 1178/CTr-UBND 07-10-2019 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2019
Số:314 /TB-VP 01-10-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019
Số: 201 /TB-UBND 18-09-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2019)
Số: 305/TB-VP 17-09-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019
Số: 1073/CTr-UBND 09-09-2019 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2019
Số: 293 /TB-VP 05-09-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019
Số: 182 /TB-UBND 30-08-2019 THÔNG BÁO Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Số: 165/TB-UBND 09-08-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2019)
Số: 247 /TB-VP 07-08-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019
Số: 225 /TB-VP 17-07-2019 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 7/2019
Số:804 /CTr-UBND 10-07-2019 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2019
Số: 216 /TB-VP 03-07-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 7 năm 2019)
Số: 193 /TB-VP 17-06-2019 THÔNG BÁO Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019)