Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 181/TB-UBND 30-09-2020 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
Số: 172/TB-UBND 17-09-2020 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 31-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 ((Danh sách cập nhật ngày 31/7/2020)
(Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020) 15-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020)
Số: 997/UBND-NV 14-07-2020 V/v thu hồi kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
(Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020) 07-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020)
Số: 24/TB-BQL 26-06-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia năm 2020
Số: 228/TB-NV 15-06-2020 THÔNG BÁO Về việc cử công chức tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Số: 105/TB-UBND 01-06-2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020.
Số: 105/TB-UBND 01-06-2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
Số: 89/TB-UBND 05-05-2020 THÔNG BÁO Kéo dài mốc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 89/TB-UBND 05-05-2020 THÔNG BÁO Kéo dài mốc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 516/UBND-NV 14-04-2020 V/v nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020
Số: 77/TB-UBND 09-04-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số:1386 /UBND-NV 19-11-2019 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Số: 231/TB-HĐTTVC 22-10-2019 THÔNG BÁO Đính chính kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 (vòng 2)
Số: 222/TB-HĐTTVC 11-10-2019 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 (vòng 2)
Số:1168 /UBND-LĐTBXHDT 04-10-2019 V/v thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản
Số: 210/TB-HĐTTVC 30-09-2019 THÔNG BÁO Về thời gian thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2019
Số: 207/TB-HĐTT 27-09-2019 THÔNG BÁO Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
Số: 208/TB-UBND 27-09-2019 THÔNG BÁO Về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vòng 2 năm 2019
Số: 1835 /QĐ-UBND 26-09-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Số: 200/TB-UBND 18-09-2019 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm học 2019 - 2020
Số: 198/TB-HĐTTVC 12-09-2019 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2019
Số: 193/TB-UBND 09-09-2019 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 30-08-2019 LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2019 (Khai mạc kỳ thi: 7 giờ 15 phút ngày 08/9/2019 tại NHÀ ĐA NĂNG trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bình Gia)
Số: 178/TB-HĐTTVC 27-08-2019 THÔNG BÁO Về thời gian thi tuyển viên chức năm 2019
Số: 1871/QĐ-UBND 21-08-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 20-08-2019 THÔNG BÁO Về việc nộp lệ phí và hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức năm 2019
Số: 180/KH-UBND 16-08-2019 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức năm 2019