Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 15/ TB-HĐTD 19-01-2023 Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập, thời gian xét tuyển vòng 2kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Số: 14/ TB-HĐTD 18-01-2023 Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viênchức huyện Bình Gia theo Quyết định số1833/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Số: 193/TB-HĐTD 11-10-2022 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề và việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2022
Số:1710/UBND-LĐTBXHDT 06-10-2022 V/v thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2022 theo Chương trình EPS (lần 2)
Số: 180/TB-UBND 22-09-2022 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Số: 176/TB-HĐTD 05-09-2022 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Số: 174/TB-HĐTD 05-09-2022 THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2022
Số: 168/TB-HĐTD 30-08-2022 THÔNG BÁO Điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Số: 156/TB-HĐTD 22-08-2022 THÔNG BÁO Số báo danh, thời gian thi, địa điểm thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển công chức huyện Bình Gia năm 2022
Số: 155/TB-HĐTD 22-08-2022 THÔNG BÁO Số báo danh, buổi thi, địa điểm thi và triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2022
Số: 149/TB-HĐTD 17-08-2022 THÔNG BÁO Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập, thời gian, triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Bình Gia năm 2022
Số: 145/TB-HĐTD 15-08-2022 THÔNG BÁO Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập, thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2022
Số: 114/TB-HĐTD 12-08-2022 THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2022
Số: 138/TB-UBND 04-08-2022 THÔNG BÁO Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 28/7/2022 về tuyển dụng viên chức năm 2022
Số: 131/TB-UBND 02-08-2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký chuyển nguyện vọng do hết chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã, năm 2022
Số: 107/TB-HĐKTSH 21-06-2022 THÔNG BÁO Trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã năm 2022
20-06-2022 Danh sách thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022
90/TB-UBND 31-05-2022 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2022
Số: 169/TB-UBND 22-04-2022 THÔNG BÁO Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm 2022
Số: 64/TB-UBND 19-04-2022 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
số 237/TB-UBND 16-11-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021
Số: 202/TB-UBND 27-09-2021 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Số: 172/TB-HĐTD 26-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 159/TB-UBND 24-08-2021 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
Số: 141/TB-HĐTD 05-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 136/TB-HĐTD 26-07-2021 THÔNG BÁO Số báo danh, phòng thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 127/TB-HĐTD 14-07-2021 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
Số: 289/TB-HĐTD 30-06-2021 THÔNG BÁO Số báo danh, ca thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021
Số: 967/UBND-NV 23-06-2021 V/v điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/6/2021 tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 117/TB-HĐTD 23-06-2021 Thông báo về việc nộp phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021