Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 1238/CV-BCĐ 25-08-2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG
Số: 1245/UBND-NV 25-08-2020 V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu tại Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luât, k ̣ ỷ cương hành chính và CCHC năm 2020 của tỉnh
Số: 1244/UBND-GDĐT 25-08-2020 V/v chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2020-2021
Số: 1228/UBND-KTHT 20-08-2020 V/v nộp ý tưởng, dự án dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số: 1234/UBND-VP 20-08-2020 V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
Số: 1225/CV-BCĐ 20-08-2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễmdịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”
Số:1183/UBND-VP 13-08-2020 V/v tổ chức thực hiện TTHC theo thời hạn giải quyết đã được cắt giảm
Số: 1187/CV-BCĐ 11-08-2020 V/v thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 củaVăn phòng Chính phủvà tiếp tục triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
Số: 1179/CV-BCĐ 11-08-2020 V/v thực hiện tăng tốc truy vết các trường hợp về từ vùng dịch tễ và quản lý, giám sát người đang áp dụng các hình thức cách ly
Số: 1167/UBND-NN 10-08-2020 V/v khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại ở động vật
Số: 1147/UBND-VP 07-08-2020 V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số: 1084 / BCĐ 27-07-2020 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 759 /UBND-KTHT 25-05-2020 V/v kéo dài thời gian nhận hồ sơ Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2020.
Số: 131/KH-UBND 22-05-2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thăm và tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2020
Số: 54 /KH-UBND 03-05-2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 642/UBND-KTHT 04-04-2020 V/v tuyển chon công tr ̣ ình sáng ta ̣ o khoa hoc v ̣ à công nghê ̣ để công bố trong Sách vàng Sáng ta ̣ o Viêt Nam năm 20 ̣ 20.
Số: 93/KH-UBND 03-04-2020 KẾ HOẠCH Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Số: 435/UBND-BCĐ 03-04-2020 V/v tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số: 391/UBND-VP 28-03-2020 V/v Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điêm phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 391/UBND-VP 28-03-2020 V/v Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điêm phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 82/KH - UBND 27-03-2020 KẾ HOẠCH Triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020
Số: 388 /UBND-VP 27-03-2020 Về việc rà soát, xác minh, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ hành khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc Covid-19
Số: 381/UBND-VP 27-03-2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số: 387 / UBND-NV 27-03-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Số: 84 /KH-BCĐ 27-03-2020 KẾ HOẠCH Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020
Số: 83/KH-UBND 27-03-2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Số: 367/UBND-KTHT 25-03-2020 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021.
Số: 78 /KH-UBND 23-03-2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công tác Văn thư lưu trữ năm 2020
Số: 325/UBND -VP 20-03-2020 V/v rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật của Microsoft Sharepoint và Apache Tomcat.
Số: 327/UBND-VP 20-03-2020 V/v Tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện