Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 1696/UBND-NV 15-10-2021 V/v đăng ký tham gia chuyển đổi số trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2025
Số: 1404/UBND-NV 06-09-2021 V/v triển khai, rà soát đối tượng thực hiện tinh giản biên chế kỳ I năm 2022
Số: 202/KH-UBND 06-09-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lươc ph ̣ á t triển Thanh niên, giai đoaṇ 2021-2030
Số: 1406/UBND-KTHT 06-09-2021 V/v Hướng dẫn đơn vị vận tải bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin trên thẻ nhận diện phương tiện và triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa
Số: 1390/UBND-PTP 01-09-2021 V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác pháp chế và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện.
Số: 1331/UBND-LĐTBXHDT 25-08-2021 V/v tăng cường tuyên truyền đến đồng bào DTTS trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Số: 180/KH-UBND 25-08-2021 KẾ HOẠCH Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số: 1314/UBND-VP 24-08-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Số: 1318/UBND-NN 24-08-2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 1302/UBND-VHTT 20-08-2021 V/v tuyên truyền đăng ký tiêm chủng trực tuyến và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử
Số: 166/VP-TH 09-08-2021 V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Số: 1049/UBND-NN 07-07-2021 V/v chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng
Số: 176/KH-UBND 07-07-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyệnnăm 2021
Số: 1004/UBND-VP 30-06-2021 V/v tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
Số: 923/UBND-LĐTBXHDT 14-06-2021 V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
Số: 905/UBND-VP 11-06-2021 V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19
Số: 161/KH-UBND 10-06-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Số: 156/KH-BCĐ 08-06-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021 (Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021)
Số: 155/KH-UBND 08-06-2021 KẾ HOẠCH Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Số: 875/UBND-TCKH 08-06-2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
Số: 155/KH-UBND 08-06-2021 KẾ HOẠCH Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Số: 157/KH-UBND 08-06-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 158/KH-UBND 08-06-2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 846/UBND-NN 04-06-2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 812/UBND-VP 28-05-2021 V/v thống nhất sử dụng chung tài khoản, mật khẩu đăng nhập của hệ thống QLVB&ĐH với hộp thư điện tử công vụ, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử
Số: 709/UBND-NN 14-05-2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 136/KH-UBND 14-05-2021 KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 706/UBND-VHTT 14-05-2021 V/v phối hợp tăng cường, chấn chỉnh việc cung cấp, đăng tải thông tin trên môi trường mạng đối với thông tin truy vết liên quan đến dịch Covid -19.
Số: 92/TB-UBND 14-05-2021 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2021
Số: 698/UBND-VP 13-05-2021 V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 245/TB-UBND ngày 11/5/2021