Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 280/UBND-NV 04-03-2021 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụngười dân và doanh nghiệp
Số: 58/KH-BCĐ 04-03-2021 KẾ HOẠCHPhòng,chống tác hại thuốc lá năm2021
Số: 255/UBND- TP 01-03-2021 V/v sửdụngthôngtin ngăn chặn trong hoạt độngcông chứng, chứng thực
Số: 241/HĐPH 26-02-2021 V/v tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 237/UBND-VP 25-02-2021 V/v thực hiện ký số văn bản điện tử; xử lý hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đối với cấp xã; triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hi
Số: 228/UBND-KTHT 25-02-2021 V/v phát động, tuyên truyềnCuộc thi Sáng tạothanh thiếu niên nhi đồngtỉnh Lạng Sơn lần thứ13 (năm 2021)
Số: 219/UBND-CA 23-02-2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ
Số: 217 /UBND-VHTT 22-02-2021 Vv hướng dẫn cấp mới, thay đổi nội dung thông tin, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật, gia hạn, thu hồi chứng thư số chuyên dùng Chính phủ và thực hiện ký số văn bản điện tử.
Số: 216/UBND-VP 22-02-2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số: 49/KH-UBND 19-02-2021 KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtvề phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”năm 2021
Số: 52/KH-UBND 19-02-2021 KẾ HOẠCH Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS huyện Bình Gia năm 2021
Số: 213/UBND-VP 19-02-2021 V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021
Số: 47/KH-UBND 18-02-2021 KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện Bình Gia, giai đoạn 2021 - 2025
Số: 45/KH-UBND 09-02-2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
Số: 190/UBND-NV 09-02-2021 V/v điều động công tác ra ngoài huyện và tiếp nhận từ nơi khác về huyện đối với CB, CC, VC
Số: 197/UBND-VP 09-02-2021 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Số: 178/UBND-VHTT 09-02-2021 V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone
Số: 41/KH-UBND 08-02-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
Số: 173/UBND-TNMT 05-02-2021 V/v thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
Số: 179/UBND-VP 05-02-2021 V/v tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
Số: 174/UBND-KHHT 05-02-2021 V/v tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Số: 40/KH-UBND 04-02-2021 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 159/UBND-TTPVHCC 03-02-2021 V/v khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông
Số: 38/KH-UBND 03-02-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 156/UBND 02-02-2021 V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
Số: 35/KH-HĐPH 02-02-2021 KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Gia năm 2021
Số: 149/ UBND-NN 01-02-2021 V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
Số: 31/KH-UBND 28-01-2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Số: 132/UBND-VHTTTT 28-01-2021 V/v kết quả triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện Bình Gia
Số: 27/KH-UBND 26-01-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đối với chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý trên địa bàn huyện